• Telefon: (+40)761 605 000
 • office@deraclin.ro
 • Timisoara, Str. Ciocarliei, Nr. 77, Timis

Servicii - Analiza Riscuri

Analiza riscuri


Analiza riscuri

HACCP (Analiza riscurilor. Puncte critice de control)


Legislația internațională (Directiva Consiliului CE 93/43/EEC/14 iunie 1993, Regulamentul UE 178/2002) si cea din Románia (Legea 150/2004. H.G. 924/11 august 2005) privind industria alimentara prevede aplicarea în toate societățile implicate în producția, transportul, depozitarea, servirea şi comertul alimentelor a principilor unui sistem de management al siguranței produselor alimentare bazat pe evaluarea și prevenirea riscurilor contaminări, deci a unui sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point- Analiza riscurilor în cadrul sistemelor de management al igienei).


Principiile HACCP:


 • ldentificarea riscurilor corntaminării și evaluarea lor comparativ cu nocivitatea față de consumatorul direct;
 • ldentificarea punctelor critice de control (PCC) care, menținute sub control, sunt în măsură să prevină, să elimine sau să reducă pånă la limite acceptabile riscul contaminări;
 • Stabilirea limitelor critice pentru fiecare PCC;
 • Stabilirea sistemului de monitorizare PCC;
 • Stabilirea de actiuni corective, în cazul in care un anumit PCC nu mai este sub control;
 • Stabilirea procedurilor de verificare a eficacității sistemului HACCP;
 • Stabilirea documentelor şi înregistrărilor adecvate pentru realizarea planului HACCP.

Beneficile implementärii HACCP:


 • Este parte componentă a sistemului de management al calitatii;
 • Este conditie pentru obținerea autorizației sanitare veterinare de funcționare, emisä de catre Directile Sanitar Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor Judetene conform Ordinului nr. 93/2008;
 • Este o metodă preventivä de autocontrol deasigurare a calitäți produselor alimentare;
 • Creşte increderea clienților şi salariaților companiei în capacitgrea acesteia de a realiza exclusiv produse sigure pentru consum, în mod constant;
 • Limitează incidentele ce implică răspunderea jurjdica a Societatii;
 • Demonstrează conformitatea cu legislația specifică in vigoare;
 • Imbunătăteste conditjile de munica ale angajafilor.


clienti

Raspundem cu placere la solicitarile dumneavoastra, telefon (+40)761 605 000